Hvad tilbyder vi?

Erhvervsskolen Vestjylland tilbyder virksomhedsrettede forløb:

  • Erhvervsrettede forløb der rettes mod beskæftigelse
  • Koordineret indsats af én fast medarbejder fra erhvervsskolen med kontakt til den kommunale myndighed
  • Detaljerede statusbeskrivelser efter 3-6 måneder afhængig af forløbet og efter den afsluttende virksomhedspraktik
  • Fleksible og individuelt tilpassede løsninger
  • Høj faglig kvalitet med engagerede faglærere, sagsbehandlere, ergoterapeuter, pædagoger mv.
  • Autentisk miljø til at opkvalificere og afklare jobmuligheder
  • Mange års erfaring med udsatte borgere