Fleksible forløb

På Erhvervsskolen Vestjylland bliver alle virksomhedsrettede forløb tilrettelagt individuelt i forhold til visitationsprocessen og øvrige individuelle forhold. Der er mange veje til et job og mange jobtyper efter forløbet. For at komme godt fra land har vi først en ”prøveperiode” på op til en måned, herefter typisk et halvt år til to års afklaring, kompetenceløft, opkvalificering og derefter en virksomhedspraktik, der forhåbentlig gerne skulle lede til en varig ansættelse.

Erhvervsskolen Vestjylland er en skole for livet og livets skole i en periode. Vi sætter mennesket i centrum af et virksomhedsrettet forløb – og naturligvis i skolens øvrige tilbud. Vi har en anerkendende tilgang til læring, og tror på, at de indre ressourcer kan fremelskes. Vores forudsætninger er sammenhæng, faste rutiner i hverdagen og et godt socialt sammenhold blandt kursister, elever og faglige medarbejdere.

Vi tilbyder et helhedsperspektiv med mennesket (borgeren) i centrum og arbejder med de faktorer, der er vist i modellen her på siden.

Borgeren i centrum