Visitation

Forud for opstart på Erhvervsskolen Vestjylland sker der altid en visitation, da det er afgørende i forhold til at sikre at den enkelte er indenfor vores målgruppe, og at vi kan tilbyde det rette forløb.

Proceduren ser typisk sådan ud:

  • Rundvisning på skolen, hvor vi hører baggrund og ønsker for et forløb, og fortæller hvad skolen kan tilbyde.
  • Der kan laves aftale om et praktikforløb inden evt. opstart. Praktikforløbet kan vare fra en dag og op til en uge. Praktikforløbet kan endvidere tilrettelægges, så det afspejler skolens helhedstilbud, hvor man også bor på skolen. Dette vil være afhængigt af det ønskede forløb.
  • Opstartsdato aftales efter praktikforløbet, og i den forbindelse aftales også indskrivningssamtale.
  • Alle forløb starter med en afklaringsperiode. Alt efter forløbstype, vil det være mellem 4 – 12 uger.
  • Efter afklaringsforløbet afholdes der opfølgningsmøde og de præcise mål for forløbet formuleres.